Báo cáo bán hàng

14/11/2018

Báo cáo tồn kho trên định mức cho phép bạn xem được thống kê các sản phẩm có số trên dưới mức....

14/11/2018

Báo cáo lãi lỗ là một trong những thông tin vô cùng cần thiết với bất kỳ shop nào. Điều này gần như là quyết định tới chiến lược và kế hoạch kinh doanh của các shop....

12/07/2019

Báo cáo bán hàng theo fanpage...

14/11/2018

Báo cáo tồn kho dưới định mức cho phép bạn xem được thống kê các sản phẩm có số lượng dưới mức....

14/11/2018

Thống kê dữ liệu các đơn hàng đã bán từ các nguồn khác nhau....

14/11/2018

Báo cáo doanh số hàng bán chạy sẽ giúp bạn biết được mặt hàng nào đang hot trong các sản phẩm của bạn....

14/11/2018

Báo cáo tồn kho sản phẩm với Abitstore....

11/07/2019

Báo cáo chốt đơn hàng với Abitstore...