Quản lý khách hàng

26/11/2018

Lưu trữ thông tin khách hàng là điều vô cùng cần thiết để tăng tỷ lệ khách hàng quay lại và khách hàng quen thuộc với shop của bạn, sử dụng tệp khách này để thực hiện các chiến dịch Marketing....