Báo cáo bán hàng

26/11/2018

Theo dõi doanh số của nhân viên là việc làm cần thiết trong kinh doanh. Thay vì nhập liệu và kiểm tra doanh số như truyền thống, báo cáo doanh số của nhân viên hiện đã được tích hợp ngay trên Abitstore....