Báo cáo bán hàng theo nguồn đơn

2018-11-14 02:25:53 | 670 lượt xem

Phần này sẽ thống kê dữ liệu các đơn hàng đã bán từ các nguồn khác nhau của Shop tính từ ngày đầu tiên của tháng. Để xem báo cáo bán hàng theo nguồn đơn, trên thanh menu, bạn click vào BÁO CÁO, rồi chọn Bán hàng theo nguồn.

Báo cáo bán hàng theo nguồn đơn

 

Để xem thống kê trong thời gian khác, bạn click chọn thời gian muốn xem từ ngày nào đến ngày nào. Dữ liệu được thể hiện theo 2 dạng:

Báo cáo bán hàng theo nguồn đơn

  • Hiển thị theo dạng bảng: xem chi tiết nguồn đơn hàng từ đâu và có tổng tiền là bao nhiêu.
  • Theo biểu đồ tròn: hiển thị các nguồn theo các màu khách nhau, để xem thông số chi tiết, chỉ chuột vào màu tương ứng với nguồn đơn. Trong trường hợp có nhiều nguồn đơn gây rối mắt, bạn có thể click bỏ bớt để xem bằng cách, click chuột vào tên chú thích màu của biểu đồ.

Báo cáo bán hàng theo nguồn đơn

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.