Quản lý đơn hàng

31/03/2019

Hướng dẫn cấu hình nội dung inbox theo tiến trình xử lý đơn hàng, theo đó Abit sẽ gửi inbox cho Khàng hàng mua hàng trên Fanpage dựa vào sự thay đổi của trạng thái đơn hàng...

16/11/2018

Hướng dẫn theo dõi và quản lý vận đơn của các đơn vị vận chuyển với Abitstore....

16/11/2018

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý đơn hàng theo nhân viên. Giúp shop quản lý đơn hàng dễ dàng và khoa học....