Quản lý nhân viên

23/09/2019

Abitstore đã tích hợp quản lý nhân viên với các chức vụ tương ứng của một doanh nghiệp, giúp bạn quản lý được quy trình làm việc của công ty mình, việc kinh doanh trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp....