Báo cáo tồn kho

2018-11-13 09:09:39 | 753 lượt xem

Báo cáo tồn kho cho phép bạn xem được tồn kho của tất cả sản phẩm, cập nhật từng ngày. Để xem báo cáo tồn kho, bạn vào BÁO CÁO, chọn Báo cáo tồn kho.

Báo cáo tồn kho

 

Thông tin hiển thị theo dạng bảng, nhìn vào đây sẽ thấy được các thông tin của sản phẩm như:

  • Mã sản phẩm
  • Tên sản phẩm
  • Giá vốn
  • Số lượng tồn
  • Giá bán lẻ của sản phẩm
  • Giá trị hàng tồn được tính bằng: Giá trị hàng tồn = Giá vốn * Số lượng tồn

Báo cáo tồn kho

 

Bạn có thể xuất báo cáo dạng excel để lưu trữ và theo dõi. Có 2 dạng xuất Excel:

  • XUẤT FILE EXCEL SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN: Xuất excel những sản phẩm bạn chọn. Bạn tích chọn vào sản phẩm cần xuất, sau đó click vào XUẤT FILE LỰA CHỌN.

Báo cáo tồn kho

 

  • XUẤT EXCEL TẤT CẢ SẢN PHẨM: Tích chọn vào nút XUẤT FILE TẤT CẢ.

Báo cáo tồn kho

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.