Báo cáo bán hàng theo fanpage

2018-11-14 04:58:33 | 574 lượt xem

Báo cáo bán hàng theo fanpage sẽ giúp bạn xem được số liệu chi tiết từ các fanpage. Tỷ lệ đơn hàng từ comment, inbox. Thống kê theo trạng thái đơn hàng.

Báo cáo bán hàng theo fanpage

 

Mặc định Abitstore sẽ hiển thị số liệu tính từ ngày đầu tiên của tháng đến thời điểm hiện tại. Để xem trong khoảng thời gian khác, bạn click chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Để xem chi tiết hơn về nhân viên và xem theo fanpage, bạn cũng có thể click để chọn.

Báo cáo bán hàng theo fanpage

 

Kết quả sẽ được hiển thị bên dưới theo dạng bảng. Bạn có thể xem được số đơn được tạo từ comment và inbox, từ đó sẽ có chiến lược điều chỉnh để đem lại hiệu quả cao hơn.

Báo cáo bán hàng theo fanpage

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.