Báo cáo tồn kho dưới định mức

2018-11-14 04:39:08 | 788 lượt xem

Để xem được báo cáo tồn kho dưới định mức, bạn vào BÁO CÁO, chọn Báo cáo dưới định mức.

Báo cáo tồn kho dưới định mức

 

Bạn xem các thông tin chi tiết của sản phẩm:

  • Hình ảnh
  • Mã sản phẩm
  • Tên sản phẩm
  • Giá vốn
  • Tồn kho tối thiểu đây chính là định mức dưới của sản phẩm
  • Số lượng tồn của sản phẩm.

 

Báo cáo tồn kho dưới định mức

 

Bạn có thể xuất báo cáo dạng excel để lưu trữ và theo dõi. Có 2 dạng xuất Excel:

  • XUẤT FILE EXCEL SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN: Xuất excel những sản phẩm bạn chọn. Bạn tích chọn vào sản phẩm cần xuất, sau đó click vào XUẤT FILE LỰA CHỌN.

Báo cáo tồn kho dưới định mức

 

  • XUẤT EXCEL TẤT CẢ SẢN PHẨM: Tích chọn vào nút XUẤT FILE TẤT CẢ.

 

Báo cáo tồn kho dưới định mức

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.