Báo cáo chốt đơn

2018-11-13 07:42:52 | 788 lượt xem

Báo cáo chốt đơn sẽ thống kê doanh số theo trạng thái đơn hàng trong khoảng thời gian nhất định. Để xem báo cáo bạn vào Báo cáo -> Báo cáo chốt đơn.

Báo cáo chốt đơn

Mặc định báo cáo sẽ được hiển thị kết quả từ ngày đầu tiên đến thời điểm hiện tại. Để xem ở khoảng thời gian khác, bạn click chọn thời gian xem bắt đầu và thời gian kết thúc.

 

Kết quả sẽ được hiển thị bên dưới theo dạng bảng và dạng biểu đồ tròn.

  • Dạng bảng: Hiển thị danh sách các đơn hàng với tổng giá trị đơn hàng theo trạng thái.
  • Dạng biểu đồ tròn: Mỗi trạng thái đơn hàng sẽ tương ứng với một màu, thể hiện tỷ lệ giá trị. Trong trường hợp có nhiều nhân viên gây rối mắt, bạn có thể click bỏ bớt để xem bằng cách, click chuột vào tên chú thích màu của biểu đồ.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.