Báo cáo hàng bán chạy

2018-11-13 10:05:37 | 1027 lượt xem

Để xem được báo cáo các sản phẩm bán chạy, bạn vào BÁO CÁO, chọn Báo cáo hàng bán chạy.

Báo cáo hàng bán chạy

 

Báo cáo các sản phẩm bán chạy nhất của shop trong vòng 30 ngày, tính đến thời điểm hiện tại. Báo cáo thống kê tất cả các sản phẩm đã được lên đơn hàng.

Để xem báo cáo trong thời gian khác, bạn click chọn thời gian muốn xem từ ngày nào đến ngày nào, ở kho nào. Thống kê sản phẩm được sắp xếp theo số lượng bán từ lớn đến nhỏ.

Báo cáo hàng bán chạy

Theo dõi báo cáo theo số liệu bảng và biểu đồ tròn. 

  • Hiển thị theo dạng bảng: xem chi tiết về sản phẩm bao gồm hình ảnh, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng bán, tổng tiền đã lên đơn của sản phẩm.
  • Theo biểu đồ tròn: hiển thị các nguồn theo các màu khách nhau, để xem thông số chi tiết, chỉ chuột vào màu tương ứng với sản phẩm. Trong trường hợp có nhiều sản phẩm gây rối mắt, bạn có thể click bỏ bớt để xem bằng cách, click chuột vào tên chú thích màu của biểu đồ.

Báo cáo hàng bán chạy

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.