2018-11-01 01:32:18

Thông báo của VNPT về kế hoạch sửa chữa tuyến cáp biển AAG (Nhánh S1) hướng HongKong, Mỹ & Vũng Tàu.

2018-05-03 02:14:07

Breaking changce là lần update lớn nhất từ trước tới nay của Facebook, làm ảnh hưởng tới hoạt động của các phần mềm thứ 3 như Abit, Để kích hoạt lại tính năng tự động inbox, tự động comment, tự động tạo đơn hàng thì Quý khách hàng cần kết nối lại Fanpage của mình với Abit

2018-04-23 03:48:24

Trong lần Breaking Changes update lần này, Facebook vẫn đang tiến hành update từ 22/3 đến hôm nay ngày 23/4 vẫn chưa xong, việc hạn chế, điều chỉnh chia sẻ dữ liệu với các bên thứ 3 đã gây nên một sô lỗi trên phần mềm

tin nổi bật
Sản phẩm của Abit