App Abitstore - Hướng dẫn tạo đơn hàng, tạo phiếu nhập trả

2021-07-20 08:05:00 | 1099 lượt xem

Hướng dẫn tạo phiếu trả hàng, nhập trả trên app điện thoại từ phần mềm quản lý bán hàng, quản lý nhập trả hàng từ nhà vận chuyển

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.