Quản lý tài khoản, Fanpage, tạo đơn tự động

2018-03-27 07:28:59 | 418 lượt xem | Tính năng

Xem video hướng dẫn chi tiết: Thêm fanpage, quản lý comment

Abit hỗ trợ với mỗi tài khoản miễn phí sử dụng 1 user account, quản lý tối đa 50 fanpage (lưu ý, mỗi tài khoản miễn phí được sử dụng full tính năng tối đa 15 ngày, sau 15 ngày, sẽ chuyển về các tính năng free).

Với các gói: Khởi nghiệp, Cá nhân và Doanh nghiệp, quản lý tối đa 50 fanpage, với mỗi 100 page tiếp theo sẽ cộng thêm 40.000VNĐ.

Bảng so sánh tính năng giữa các gói.

 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.

tin nổi bật
Sản phẩm của Abit