Báo cáo bán hàng

2018-03-28 02:44:48 | 438 lượt xem | Tính năng

Tính năng giúp thống kê, quản lý mọi hoạt động của Shop, giúp Shop nắm chắc tình hình kinh doanh và các chi phí khác như doanh số, chi phí quảng cáo, quản lý đơn hàng,... Từ đó giúp Shop có cái nhìn tổng quát nhất và đưa ra các kế hoạch phát triển cụ thể tiếp theo.

Để xem được báo cáo, click chọn Báo cáo, Abit đã phân ra từng loại báo cáo, giúp bạn có thể xem chi tiết.

Báo cáo Kết quả chốt đơn

Báo cáo kết quả chốt đơn

Với phần báo cáo kết quả chốt đơn, bạn có thể xem trong vòng 30 ngày tính tới thời điểm hiện tại, hoặc tùy chọn ngày xem, trạng thái chốt đơn và nhân viên chốt đơn.

Abit sẽ lọc theo tùy chọn xem báo cáo của Shop và hiển thị kết quả bên dưới.

Với mỗi phần các nhau thì phần lọc và phần hiển thị sẽ khác nhau.

Báo cáo doanh số

Xem báo cáo doanh số trong 30 ngày gần nhất hoặc ngày muốn xem và lọc theo trạng thái khách và trạng thái đơn hàng mà bạn muốn xem

Báo cáo doanh số

Kết quả sẽ được hiển thị chi tiết ở phần bên dưới và biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng hay bước lùi của Shop. shop có thể Download để làm tư liệu sau này.

Ngoài ra còn có thể xem báo cáo đơn hàng từ Fanpage, từ các nguồn khác của shop. Báo cáo vận chuyển. Tất cả đều có trong phần báo cáo của Abit.

Báo cáo đơn hàng theo Fanpage

 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.

tin nổi bật
Sản phẩm của Abit