Quản lý khách hàng với Abitstore

Quản lý khách hàng luôn là một việc làm có tầm quan trọng trong kinh doanh. Chăm sóc khách hàng có tốt hay không quyết định tới việc kinh doanh của Shop. Khách hàng là người trả tiền cho bạn, do vậy, bạn cần phải quản lý một cách có khoa học những khách hàng mới và những khách hàng cũ. Bên cạnh tính năng Remarketing - inbox lại cho các khách hàng cũ, tính năng quản lý khách hàng của Abitstore sẽ giúp bạn lưu trữ lại thông tin của những khách hàng đã từng mua hàng, những khách hàng mới, giúp cho việc lên đơn hàng được dễ dàng hơn.

Để quản lý khách hàng, bạn vào mục Khách hàng.

Quản lý khách hàng với Abitstore

 

TẠO KHÁCH HÀNG MỚI

Để thêm khách hàng mới, bạn click vào TẠO KHÁCH HÀNG MỚI, điền các thông tin cho khách hàng:

  • Tên tài khoản
  • Email
  • Tên liên hệ
  • Mã số thuế
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Mô tả

Quản lý khách hàng với Abitstore

Sau đó ấn Thêm khách hàng để thêm khách hàng mới, hoặc Hủy để hủy khách hàng.

 

SỬA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Click vào mã khách hàng hoặc tên khách hàng để xem thông tin chi tiết và sửa thông tin của khách.

Quản lý khách hàng với Abitstore

Để lưu thông tin sửa, ấn Lưu, và Hủy nếu muốn hủy thông tin.

 

XÓA KHÁCH HÀNG

Tích chọn vào khách hàng muốn xóa, chọn XÓA KHÁCH HÀNG.

Quản lý khách hàng với Abitstore

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.