Quản lý nhân viên

Phiên bản mới của Abitstore mở rộng phân quyền cho nhân viên với nhiều vị trí và quyền hạn khác nhau. Bạn có thể tạo tài khoản cho nhân viên mới trên abitstore mà không cần đăng nhập facebook. Với mỗi quyền của nhân viên, Abitstore đã giới hạn những tính năng mà nhân viên đó có thể sử dụng.

Các bạn vào: Nhân viên -> Quản lý nhân viên

Quản lý đơn hàng theo nhân viên

 

THÊM NHÂN VIÊN MỚI

Click vào Thêm nhân viên, điền các thông tin vào form. Sau đó ấn Thêm để thêm mới nhân viên.

Quản lý nhân viên

 

SỬA NHÂN VIÊN

Click vào tên tài khoản nhân viên muốn sửa. Sau đó sửa các thông tin cơ bản như Họ, Tên, điện thoại, trạng thái. Để chỉnh sửa vai trò của nhân viên, bạn Click vào Mục Phân quyền, sẽ giới thiệu chi tiết các quyền ở phần sau.

Ấn Cập nhật để lưu thông tin mới, hoặc Hủy để trở về thông tin ban đầu.

Quản lý nhân viên

 

Khi muốn dừng hoạt động của nhân viên, bạn click vào Trạng thái và chọn chế độ Ẩn.

Quản lý nhân viên

 

PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN:

Quản lý nhân viên

 

Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng là cấp quyền cao nhất của Abit, có toàn quyền với các tính năng. Quản lý fanpage, quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm,... tạo và phân quyền cho các tài khoản nhân viên cấp dưới.

 

Tư vấn bán hàng (Telesale):

 • Xem và chat với khách trên Abitmes.
 • Quản lý đơn hàng của mình tại Xử lý đơn hàng -> Đơn hàng theo NV. Tạo đơn hàng, xóa đơn, đẩy đơn hàng, In đơn, quản lý vận đơn,... hầu hết các tính năng của mục quản lý đơn hàng.
 • Inbox theo trạng thái đơn.
 • Quản lý sản phẩm: tạo sản phẩm, in mã vạch sản phẩm, xuất excel. Tư vấn bán hàng không xem được giá vốn sản phẩm.
 • Abitpos: Tạo đơn hàng mới với Abitpos, in hóa đơn.

Bộ phận kho:

 • Quản lý đơn hàng: xem thông tin đơn, in đơn
 • Quản lý vận đơn: xem thông tin đơn, in hóa đơn.
 • Quản lý sản phẩm: thêm, sửa, xóa sản phẩm, in mã vạch, xuất excel, xem và thêm danh mục sản phẩm.
 • Quản lý kho: Tạo phiếu kiểm kho, xuất excel, tạo phiếu xuất nội bộ
 • Trả hàng: Tạo phiếu trả hàng, phiếu hủy hàng
 • Tạo bảng giá sản phẩm.

 

Bộ phận Marketing

Bộ phận marketing có thể add được fanpage, và quản lý tất cả đơn hàng của fanpage.

 • Với các đơn hàng tạo bằng tay, nếu chọn nguồn đơn từ chính fanpage đã add, sau khi gán đơn cho người khác, marketing vẫn thấy được đơn đó.
 • Marketing quản lý được tài khoản Ads, Ads tag.
 • Thực hiện Remarketing, kết nối TMĐT, kết nối API website, Ladipage qua URL

 

QUẢN LÝ FANPAGE

Bạn muốn cho nhân viên quản lý các page riêng khác nhau, click chọn Quản lý fanpage. Danh sách các page của shop sẽ được hiển thị, tích vào page bạn muốn nhân viên đó sẽ quản lý.

Bước 1: Click vào nhân viên muốn gán Page.

Bước 2: Tích chọn Page cho nhân viên đó quản lý ở danh sách Page.

Quản lý nhân viên

 

Như vậy, Page đã được gán cho nhân viên, nhân viên đó sẽ chỉ quản lý được bình luận, tin nhắn và quản lý đơn hàng từ page đã được gán.

Sau khi cài đặt xong, nhấn Cập nhật. Nếu muốn khôi phục về ban đầu, nhấn chọn Khôi phục ở cuối trang.

 

KHAI BÁO ĐỊA CHỈ IP

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.