Trả hàng

2018-11-12 06:55:13 | 263 lượt xem

Thống kê hàng hoàn luôn cần thiết với tất cả các Shop, việc này sẽ giúp Shop kiểm soát sản phẩm nào mình bán đang gặp vấn đề gì (trong trường hợp hoàn lỗi do sản phẩm). Tổng hợp và làm thành báo cáo cuối tháng. Bạn vào Sản phẩm -> Trả hàng để sửa dụng.

Trả hàng

 

Tạo phiếu mới bằng cách click chọn TẠO PHIẾU TRẢ HÀNG

Trả hàng

 

Có 2 loại phiếu trả hàng:

  • Hoàn hàng theo sản phẩm: Hàng hoàn theo sản phẩm, bạn gõ tên hoặc mã sản phẩm vào ô Chọn sản phẩm, click chọn sản phẩm và điền thông tin vào phiếu. Sau đó ấn LƯU, tồn kho của sản phẩm sẽ được cập nhật lại.

Trả hàng

  • Hoàn hàng theo đơn hàng: Click vào Chọn đơn hàng hoàn, gõ mã của đơn hàng cần thêm.

Trả hàng

Điền thêm các thông tin cho Phiếu trả hàng, sau đó ấn LƯU

.Trả hàng

 

Các đơn trả hàng sau khi tạo thành công, tồn kho của sản phẩm sẽ được cập nhật lại. Click vào tên phiếu để xem chi tiết phiếu.

Trả hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.