Quản lý nhà cung cấp

Quản lý nhà cung cấp chính là quản lý được đầu vào việc kinh doanh của bạn. Abitstore sẽ giúp việc quản lý nguồn hàng trở nên dễ dàng. Để quản lý nhà cung cấp, bạn vào Nhà cung cấp -> Danh sách NCC.

Quản lý nhà cung cấp

 

THÊM NHÀ CUNG CẤP (NCC)

Để thêm NCC mới, bạn click vào THÊM NHÀ CUNG CẤP, điền các thông tin sau đó chọn Thêm nhà cung cấp để hoàn thành.

Quản lý nhà cung cấp

 

SỬA NCC

Có 2 cách sửa nhà cung cấp:

  • Cách 1: Click vào mã NCC
  • Cách 2: Click vào cột Sửa.

Sau khi điền đủ các thông tin, bạn nhấn LƯU.

Quản lý nhà cung cấp

 

XÓA NCC

Đánh dấu tích vào NCC bạn muốn xóa, sau đó chọn XÓA NHÀ CUNG CẤP.

Quản lý nhà cung cấp

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.