Quản lý kho hàng với Abitstore

Bạn có nhiều kho hàng? Bạn muốn quản lý chung ở một nơi, Abitstore sẽ giúp bạn điều đó.

Kho hàng trên Abitstore sẽ là căn cứ để vận chuyển hàng hóa, khi đẩy đơn hàng sang các đơn vị vận chuyển, tồn kho ở các kho hàng sẽ được cập nhật tương ứng. Do đó, shop có thể dễ dàng quản lý kho hàng. Bạn vào Sản phẩm -> Quản lý kho.

 

THÊM KHO HÀNG MỚI

Click vào THÊM KHO HÀNG để thêm kho hàng mới.

Quản lý kho hàng với Abitstore

Bạn sẽ quản lý kho hàng của mình với Mã kho, tên kho. Địa chỉ và số điện thoại của kho sẽ là địa chỉ lấy hàng.

 

SỬA KHO HÀNG

Để sửa thông tin kho hàng, bạn click vào mã kho hoặc click vào cột Sửa. Ở đây có thêm 2 option cho shop lựa chọn:

  • Chọn kho mặc định: shop chọn kho hàng là kho mặc định hoặc không.
  • Tình trạng hoạt động: bật hoặc tắt trạng thái của kho.

Sau khi điền đủ các thông tin, nhấn vào Cập nhật.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.