Khung giờ tương tác trên fanpage facebook

2018-11-14 08:48:21 | 1037 lượt xem

Khung giờ tương tác trên fanpage facebook giúp bạn biết được những khung giờ nào lượng tương tác của khách với fanpage là cao nhất trong vòng 30 ngày tính đến ngày hiện tại. Để xem được tiện ích này, bạn vào TIỆN ÍCH, chọn Khung giờ tương tác.

 

Khung giờ tương tác trên fanpage facebook

 

Click vào Tên page để chọn fanpage cần xem. Thời gian hiển thị mặc định là trong vòng 30 ngày, để xem thời gian khác, bạn click chọn thời gian cần xem từ ngày nào đến ngày nào. Sau đó click vào Xem biểu đồ.

 

Khung giờ tương tác trên fanpage facebook

 

Thông tin hiển thị ở biểu đồ cột ở phía dưới, với:

  • Trục y (trục dọc): Tổng lượng tương tác bao gồm comment và inbox của Page, trục y sẽ thay đổi với lượng tương tác khác nhau.
  • Trục x (trục ngang): Khung giờ tương tác tính từ 0h đến 23h.

Dữ liệu hiển thị hình cột màu hồng. Chỉ chuột vào cột để xem được số lượng tương tác chi tiết.

 

Khung giờ tương tác trên fanpage facebook

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.