Kết nối tài khoản Facebook Ads với Abitstore

Kết nối tài khoản facebook Ads với Abit, Abit sẽ đọc và phân tích dữ liệu về chi phí, tương tác khi chạy quảng cáo từ đó tính được hiệu quả quảng cáo, chi phí / đơn hàng từ các số điện thoại được tạo tự động, không dùng để tương tác hay create ads như trên facebook. 

Để kết nối tài khoản Abit với tài khoảng quảng cáo Facebook của bạn, bạn vào Quản lý Fanpage -> Kết nối tài khoản Ads, click vào KẾT NỐI TÀI KHOẢN ADS,

Kết nối tài khoản Facebook Ads với Abitstore

hoặc vào Quản lý Fanpage -> Fanpage Facebook, click chọn Tài khoản Ads.

Kết nối tài khoản Facebook Ads với Abitstore

Tiến hành chấp thuận cấp quyền cho Abit và chọn Kết nối với tài khoản quảng cáo. Danh sách các tài khoản quảng cáo sẽ được hiển thị, bạn click vào Kết nối ở tài khoản bạn muốn.

Kết nối tài khoản Facebook Ads với Abitstore

Sau đó bạn vào Quản lý Fanpage -> Kết nối tài khoản Ads để xem thông tin về các tài khoản của Facebook Ads.

Kết nối tài khoản Facebook Ads với Abitstore

Xem chi tiết các chỉ số tại CHI PHÍ ADS.

Kết nối tài khoản Facebook Ads với Abitstore

Abitstore hiển thị mặc định dữ liệu tính từ ngày đầu tháng đến thời điểm hiện tại. Để xem các thống kê các thời gian khác, bạn click chọn thời gian xe từ ngày nào đến ngày nào, người quản lý nào, sau đó click vào XEM BÁO CÁO để dữ liệu được hiển thị.

Bảng thống kê chi tiết số liệu Facebook Ads.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.