Hướng dẫn đồng bộ Đơn hàng, khách hàng về Abitstore

2019-02-19 10:40:43 | 1321 lượt xem

Việc các shop bán hàng qua các kênh bán hàng khác nhau là điều dễ hiểu khi mà ngày càng có nhiều kênh bán hàng hiệu quả như sàn TMĐT, Zalo, Facebook, nhiều shop vẫn tự thiết cho cho mình những website bán hàng, hay đơn giản hơn chỉ là các trang landingpage để giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp, nếu chủ shop, doanh nghiệp bán hàng qua nhiều kênh như vậy, việc thu thập đơn hàng về là một việc mất nhiều thời gian và công sức. Abit có thể hỗ trợ các Shop đồng bộ đơn hàng từ nhiều nơi về mà không tốn quá nhiều công sức lại tự động, để làm việc này sẽ đòi hỏi Shop có nhân viên kỹ thuật có chút kỹ năng lập trình hoặc Abit sẽ hỗ trợ nhưng sẽ cần có quyền sửa code trên Website, landingpage.

Để có thể đồng bộ thông tin đặt hàng của khách về Abitstore.vn, Shop sẽ cần sửa code ở phần đặt hàng, thông tin liên hệ sau đó POST dữ liệu về theo URL tiếp nhận của Shop trên Abitstore.vn, sau đây Abit sẽ hướng dẫn đồng bộ thông tin khách đặt hàng kèm thông tin sản phẩm. Định dạng dữ liệu như sau:

Tài khoản test đồng bộ thông tin về Abitstore.vn

user: demo
pass: demo

Chi tiết và test đồng bộ API với Abitstore.vn, Quý khách có thể tải ứng dụng Postman để test tạo đơn

https://documenter.getpostman.com/view/2953703/S11DUMkj#d431d07f-3cb9-409e-ab12-cf81d2fc88ab

Content-Type : application/json
Url request: Copy URL này tại phần Tiện ích -> Đồng bộ website

[{
    "name": "Hoang Xuan Du",
    "telephone": "0123456789",
    "name_receiver": "Mr Du",
    "invoicestatus": "AutoCreated",
    "city": "",
    "district": "",
    "address": "203 Minh Khai",
    "note": "",
    "hinhthucvc": "",
    "discount_percent": "0.000",
    "discount_amount": "0.000",
    "s_h_amount": "0.000",
    "ghichu1": "",
    "ghichu2": "",
    "notevanchuyen": "",
    "giamgia": "0",
    "phuthu": "0",
    "phivanchuyen": "0",
    "adjustment": "0.000",
    "taxtype": "individual",
    "deposits": 0,
    "subtotal": 450000,
    "taxtotal_invoice": "0.000",
    "total": 450000,
    "accountid": 0,
    "list_pageitem":"289582808317941",
    "listProduct": [
        {
            "price": "250000",
            "amount": "2",           
            "productName": "SP Xoay 3 vòng",
            "productcode": "xoay-3-vong11",
            "weight": "100",
            "discount_percent_product": "0",
            "discount_amount_product": "0",
            "tax1": "0",
            "qtyinstock": "0"
        },
        {
            "price": "298000",
            "amount": "3",           
            "productName": "Giày Boot Nam Cao Cổ Khâu Đế Màu Đen Da Sần M89-38",
            "productcode": "M89-38222",
            "weight": "100",
            "discount_percent_product": "0",
            "discount_amount_product": "0",
            "tax1": "0",
            "qtyinstock": "0"
        }
    ]
    
}]

Diễn giải các trường:  

Tên trường Yêu cầu Diễn giải
name Bắt buộc Tên khách hàng
telephone Bắt buộc Điện thoại khách
name_receiver Bắt buộc Tên người nhận hàng (có thể để giống tên khách)
invoicestatus Bắt buộc Trạng thái đơn hàng, mặc định AutoCreated
city Không yêu cầu Tỉnh/thành phố, có thể để để trống
district Không yêu cầu Quận/huyện, có thể để để trống
address Bắt buộc Địa chỉ khách hàng
note Không yêu cầu Ghi chú
hinhthucvc Không Yêu cầu Hình thức vận chuyển
discount_percent Không yêu cầu Phần trăm giảm giá, mặc định 0.000
discount_amount Không yêu cầu Giá trị giảm , mặc định 0.000
s_h_amount Không yêu cầu Phí vận chuyển Mặc định:0.000
ghichu1 Không yêu cầu Trường ghi chú thứ 1
ghichu2 Không yêu cầu Trường ghi chú thứ 2
notevanchuyen Không yêu cầu Ghi chú vận chuyển cho đơn hàng
giamgia Không yêu cầu Giá trị mặc định: 0
phuthu Không yêu cầu Giá trị mặc định: 0
phivanchuyen Không yêu cầu Giá trị mặc định: 0
adjustment Không yêu cầu Giá trị mặc định: 0.000
taxtype Bắt buộc Giá trị mặc định: individual
deposits Không yêu cầu Giá trị mặc định: 0.000
subtotal Bắt buộc Tiền hàng, mặc định : 0
taxtotal_invoice   Giá trị mặc định: 0.000
total Bắt buộc Tổng tiền hàng + phụ thu - giảm trừ (nếu có) : mặc định :0
accountid Không yêu cầu Id khách hàng, mặc định :0
list_pageitem Không yêu cầu Id page hoặc url website để xác định nguồn đơn hàng
listProduct Bắt buộc Mảng các giá trị về sản phẩm trong đơn hàng
price Bắt buộc Giá sản phẩm
amount Bắt buộc Số lượng bán
productName Bắt buộc Tên sản phẩm
productcode Bắt buộc Mã sản phẩm, thông tin Mã hàng trên Website, ladingpage cần trùng với Mã hàng mục sản phẩm trên Abitstore.vn
weight Không yêu cầu Trọng lượng tính bằng Gram
discount_percent_product Không yêu cầu Giảm giá % trên từng sản phẩm nếu có, mặc định: 0
discount_amount_product Không yêu cầu Giá trị giảm % trên từng sản phẩm nếu có, mặc định: 0
tax1 Không yêu cầu Thuế trên từng sản phẩm: mặc định : 0
qtyinstock Không yêu cầu Số lượng sản phẩm: Mặc định : 0

 

 

 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.