Cấu hình thông tin Shop

2018-11-05 09:37:33 | 750 lượt xem

* Cấu hình shop:

Để cấu hình các thông tin cơ bản cho Shop, bạn vào Cấu hình -> Thông tin Shop, giao diện cấu hình cho shop như hình bên dưới.

Cấu hình thông tin shop

Bạn điền các thông tin như tên Shop/Công ty, địa chỉ shop, điện thoại, website. Và chú ý các mục:

  • Tên kho hàng: tên kho chứa hàng của bạn, nó có thể trùng với tên shop, bạn có thể đặt tên tùy ý.
  • Địa chỉ, Tỉnh, Quận: địa chỉ chính xác của kho hàng, đây là sẽ là căn cứ để các đơn vị vận chuyển tới lấy hàng. Địa chỉ kho hàng có thể trùng với địa chỉ của Shop/Công ty, hoặc địa chỉ khác.

 

* Cài đặt Shop:

Phần này có 2 tính năng sẽ giới thiệu và hướng dẫn chi tiết ở các phần sau:

  • Cấu hình Fanpage sẽ chuyển tới phần cài đặt cho các fanpage facebook, sẽ hướng dẫn chi tiết ở phần sau.
  • Cấu hình inbox :
  • Số Seeding: Abitstore sẽ bỏ qua các số điện thoại này khi tự động tạo đơn hàng từ các comment seeding của Shop.
  • Thời gian trễ tự động Like, Thời gian trễ tự động comment: Thời gian bạn cho phép thực hiện tự động Like, tự động trả lời comment của khách khi khách comment tính bằng s, nếu không cài đặt, mặc định hệ thống sẽ chạy <2s.

Sau khi điền đủ các thông tin, click vào LƯU CẤU HÌNH. Các thông tin của Shop đã được cấu hình qua các bước rất đơn giản, bạn có thể thay đổi được các thông tin này.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.