Chính sách bảo mật


Abit - Phần mềm quản lý bán hàng với các tính năng hỗ trợ bán hàng Online là một phần mềm đáng tin cậy, với cộng động hỗ trợ đông đảo từ Cộng đồng Abit. Chính sách bảo mật của Abit mô tả các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi sử dụng phần mềm, đồng thời cũng mô tả cách chúng tôi bảo vệ và sử dụng thông tin của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập những thông tin sau để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng:

  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi có thể thu thập thông tin như địa chỉ liên hệ qua Email và khắc phục sự cố được cung cấp trong phản hồi của người dùng. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn và cải tiến sản phẩm của chúng tôi trong tương lai.
  • Thông tin chúng tôi nhận được từ việc sử dụng dịch vụ và phần mềm, như là: tên hiển thị, dữ liệu từ Fanpage, dữ liệu từ website kết nối với abit. Thông tin này nằm trong điều khoản sử dụng của Facebook.
  • Thông tin đăng nhập bằng cách sử dụng dịch vụ và phần mềm của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định trên các máy chủ của chúng tôi.

Với những dữ liệu chúng tôi thu thập được như nội dung comment,inbox. Chúng tôi phân tích dữ liệu đó để tạo thành đơn hàng tự động khi nội dung có số điện thoại, hiển thị nội dung cuộc hội thoại trên giao diện ứng dụng chat của Abit. Giúp chủ thương hiệu tương tác với khách hàng nhanh chóng. Với những nội dung chúng tôi thu thập. Chủ sở hữu thương hiệu có thể chủ động XÓA DỮ LIỆU (Comment, inbox) khỏi hệ thống của chúng tôi (Abit) khi có nhu cầu trong giao diện kết nối

Cookies người dùng

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau

Thông tin khi sử dụng dịch vụ

  • Địa chỉ, số điện thoại, Email.
  • Tên hiển thị facebook, dữ liệu fanpage và dữ liệu website.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ Abit và người dùng tránh việc bị truy cập trái phép, hoặc thay đổi, tiết lộ trái phép thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ. Áp dụng những biện pháp công nghệ mới nhất để bảo vệ thông tin khách hàng, đơn hàng của người dùng khi lưu trữ trên máy chủ của Abit.

Thông tin cung cấp

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của người dùng với các công ty, tổ chức, và cá nhân ngoài Abit trừ khi một trong những điều sau đây được áp dụng:

  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin từ Fanpage của bạn, khách hàng của bạn, thông tin của Shop để xây dựng các tính năng cần thiết của Abit khi các thông tin này gần như là công khai. Các thành viên khác khi sử dụng Abit có thể tái sử dụng các thông tin này: Lịch sử mua hàng, Báo cáo xấu, Địa chỉ người nhận.
  • Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân ngoài Abit khi chúng tôi có sự đồng ý cụ thể của bạn để làm như vậy. Người dùng cá nhân khác, hoặc các doanh nghiệp bạn liên kết, hoặc dịch vụ bên thứ ba liên quan đến dịch vụ và phần mềm mà chúng tôi cung cấp cho bạn.
  • Vì lý do pháp lý: Trong trường hợp luật pháp áp dụng hoặc cho phép, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân không liên quan đến Abit nếu chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, lưu trữ hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết.
  • Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo bí mật về bất kỳ thông tin cá nhân nào nếu Abit sát nhập, mua hoặc bán với một bên khác, thông tin người dùng vẫn được đảm bảo bí mật trước khi bàn giao hoặc tuân thủ theo chính sách bảo mật khác.

Đồng ý

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận của bạn trước khi sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài những gì được quy định tại Chính sách Bảo mật này trong phạm vi pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ ngừng sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho tất cả các dịch vụ và phần mềm được cung cấp bởi Abit và các đại lý phân phối.

Thiết lập

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, bao gồm bất kỳ thay đổi nào có liên quan đến việc sử dụng thông tin người dùng cá nhân nếu không có sự đồng ý của bạn.