Kết nối Fanpage Facebook

16/11/2018

Cấu hình fanpage với Abitstore là bước quan trọng để thực hiện quy trình quản lý fanpage của bạn....

16/11/2018

Kết nối tài khoản facebook Ads với Abit, Abit sẽ đọc và phân tích dữ liệu về chi phí, tương tác khi chạy quảng cáo từ đó tính được hiệu quả quảng cáo, chi phí / đơn hàng...

30/11/2018

Kết nối fanpage facebook với abitstore để thực hiện quản lý fanpage....

30/11/2018

Tự động trả lời inbox khách trong trường hợp có SĐT, Không có SĐT, Tự động inbox khách khi khách comment trên Fanpage, Giúp chủ Fanpage điều hướng khách vào inbox để care khách được tốt hơn...